Организатор / Organizer
Progressive
Партньори / Partners
Спонсори / Sponsors
Тъламор Дю GMS Parfumes & Cosmetics Lycia Mamma Donna KORFF Venus Загрей United Brands Захарни Заводи Orbis Foods Coca Cola Carlsberg Bulgaria VKF Rentzel BCS Девин VW FTS Белла Mars PSDS Lipton Overseas Congress Engineering Del Alma Mokarabia Stiefel Dimeko Doma Si7 commercial
Media Partners
Еvromonitor Events.bg ReExe
Лектори / Speakers
Гост - лектори / Guest - speakers

Специален гост-лектор
Георги Тодоров
Управител, “Реекзе” ООД

Тема: Пресечната точка в търговията на дребно в България 2011?


Special guest-speaker
George Todorov
Manager, ReExe Ltd.

Topic: The convergence point at the retail in Bulgaria 2011?

 

Специален гост-лектор
Брайън Робъртс
Директор Отдел за анализи на търговията на дребно, Kantar Retail EMEA

Тема: Стратегия за развитие на собствените марки - научете какво правят водещите европейски търговски вериги със своите Private label линии.


Special guest-speaker
Bryan Roberts
Retail Insights Director, Kantar Retail EMEA

Topic: Private label strategy - Learn what the leading retailers of Europe are doing with their private label lines.

 

Ирена Янкова
старши консултант изследовател, GfK Bulgaria

Тема: Потребителско поведение в точката на пресичане


Irena Iankova
Senior consultant-researcher, GfK Bulgaria

Topic: Consumer behavior at the convergence point


Иван Узунов
Старши анализатор, Euromonitor International

Тема: Търговията с бързооборотни стоки в България и региона:
Перспективи за развитие


Ivan Uzunov
Senior Research Analyst, Euromonitor International

Topic: FMCG Markets in Bulgaria and the Region: Prospects for Retail

 

Васил Присадашки
Category Manager, Coca-Cola HBC Bulgaria

Тема: По следите на Негово Величество


Vasil Prisadashki
Category Manager, Coca-Cola HBC Bulgaria

Topic: On the trail of His Majesty

 

Кремена Радулова
Merchandising Services Executive, “Нилсен България”

Тема: Търговският обект – моментът на истината!


Kremena Radulova
Merchandising Services Executive, Nielsen Bulgaria

Topic: The retail outlet - the moment of truth!

 

Пер-Хенрик Карлсън
Директор Бизнес развитие за ЦИЕ и БИСА, Синовейт

Тема: Иновативен маркетинг, развитие на продукта и управление на категориите


Per-Henrik Karlsson
Director Business Development, CEEME, Synovate

Topic: Innovative marketing, Product development and categories management

 


Пламен Русев
Член на борда на “Почетните посланици на Webit”, Председател на е-Академия
Тема: Новите стратегии за управление на кризи и корпоративна репутация в социалните мрежи


Plamen Rusev
Member of the board of “The honorary Webit ambassadors”, Chairman of e-Academy
Topic: Reinventing crisis communication and reputation management for the social web

 


Доминик Хамърс
Изпълнителен директор, UNIVEG България
Тема: Тенденции в дистрибуцията и логистиката в сектора на бързооборотни стоки в България и региона


Dominic Hamers
CEO, UNIVEG Bulgaria
Topic: Trends in distribution and logistics in FMCG sector in Bulgaria and the region

 


Малкълм Сторк
управляващ директор, Demand Solutions (EMEA)

Тема: Оптимизиране на операциите по веригата за доставки – технологии за планиране на потребителското търсене и намаляване на запасите


Malcolm Stork
Managing Director, Demand Solutions (Europe)

Topic: Operation optimization in the supply chain - technologies for planning of consumer demand and lowering of reserves

 


Марин Тодоров
Управител, „Меркатор-Б ЕООД”
 Marin Todorov
General manager, Merkator-B EOOD
 

 

Участници в Дискусионен Панел

Христо Станев
Оперативен Директор, ПРОФИ Мърчандайзинг ООД


Hristo Stanev
Director Operations, PROFI Merchandising


Валентин Василев
Управител, „дм България” ЕООДValentin Vasilev
Manager, dm Bulgaria


Евелина Иванова
Изпълнителен директор, ВДГ-АД, Вандергеетен


Evelina Ivanova
Executive director, VDG-AD, Vandergeeten