Организатор
Progressive
Партньори
Спонсори
President Galbani Proftrade GMS Parfumes & Cosmetics Lycia Mamma Donna KORFF Venus VKF Rentzel BCS Белла Coca Cola Overseas Congress Engineering Lipton Beefeather IBS 100 години захарни заводи Девин Старт HL Display Balkan services Havana club Jameson JTI Avendi Tchibo Chipita Mercury Foods Harmony Light Boliarka DARS Si7 commercial Doma PSDS Colgate Palmolive Divna Sofia Auto Chevrolet Ivel ArtNet Bulgaria
Медийни партньори
ReExe
Лектори / Speakers

Владислав Цанев, Старши специалист “Търговски вериги”, Нилсен България

Тема: Какво се случи в търговската мрежа през 2011 година?
Vladislav Tsanev, Senior Executive Retail Service, Nielsen Bulgaria

Topic: What happened with the Retail in 2011?


Вадим Кетсуриани, Директор Търговски анализи за ЦИЕ и Близкия Изток, KANTAR Retail

Тема: Най-успешните търговски вериги в модерната търговия в ЦИЕ 2016г. – Собствени търговски марки и Стратегия
Vadim Khetsuriani, Retail Insights Director CEE and Middle East, KANTAR Retail

Topic: Winners in modern retailer 2016


Роксана Бачиу, Мениджър бизнес развитие за югоизточна Европа, Retailplus

Тема: Съвършеното изпълнение върху рафтa – как да правим обикновените неща по необикновен начин
Roxana Baciu, Business Development Manager South East Europe, Retailplus

Topic: Market Execution Excellence – Doing Ordinary Things Extraordinary Well


Николай Стефанов, Директор Продажби, Крафт Фуудс България АД

Тема: Невидимата пресечна точка във взаимоотношенията търговец - производител
Nikolay Stefanov, Director Sales, Kraft Foods Bulgaria AD

Topic: The Relationship Retailer and Supplier - The Invisible Convergence Point


Джеф Грийн, Регионален Бизнес Директор, Perfetti Van Melle AG

Тема: Да оцеляваш без ръст – сценарият на бъдещето?
Jeff Green, Regional Business Director, Perfetti Van Melle AG

Topic: Surviving without growth - the future scenario?


Ваня Желязкова, Управител, VA Group

Тема: Тенденции в развитието и управлението на търговските екипи
Vania Zheliazkova, Manager, VA Group

Topic: Tendencies in Sales Team Development and Management


Калин Кулин, Търговски Директор, „Фреш Лоджик” ЕООД

Тема: Успешни практики в логистиката на бързооборотни стоки
Kalin Koulin, Commercial Director, Fresh Logic ltd.

Topic: Logistics in FMCG sector – Successful Practices


Румяна Калчева, Управляващ Директор, Маркет Тест АД

Тема: Тенденции в потребителските нагласи
Rumyana Kalcheva, Managing Director, Market Test JSC BULGARIA

Topic: Consumer behavior trends


Даниела Петкова, Директор Ключови пазари “Бързооборотни стоки”, ГфК България

Тема: Направи крачка! Открий потенциала на възможностите!
Daniela Petkova, Account Director FMCG, GfK Bulgaria

Topic: Take the lead! Explore opportunities’ potential!


Специален гост - лектор
Ненад Пачек, Основател и Президент на Global Success Advisors GmbH

Тема: Икономическата и бизнес обстановка в ЦИЕ и България
Speacial guest – speaker
Nenad Pacek, Founder and President of Global Success Advisors GmbH

Topic: CEE Business and Economic Outlook with a special emphasis on Bulgaria
Обучение / Workshop

Георги Тодоров, Управител, “Реекзе” ООД
Workshop Тема: Фази на развитие на мърчандайзинга на FMCG Сектора в Традиционната Търговия

Georgi Todorov, Manager, Reexe Ltd.
Workshop Topic: Development stages of the merchandising in the FMCG sector in Traditional Trade


Рая Гурсова, Оперативен Директор, FMCG Consult
Workshop Тема: Търговските преговори - Какво очаква от нас отсрещната страна?!

Raya Gursova, Operations Manager, FMCG Consult Ltd.
Workshop Topic: Trade negotiations – what does the other side expect from us?!


Жюстин Томс, Мениджър бизнес развитие, Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън
Workshop Тема: Дигитален маркетинг за FMCG

Justine Toms, Business Development Manager, ABC Design & Communication
Workshop Topic: Digital Marketing for FMCG
Участници в Дискусионен Панел /
Guest - speakers Discussion Panel