Организатор
Progressive
Основни Партньори
Lidl Фурната на Lidl Metro CASH & CARRY Billa
Спонсори
Gradus Pobeda Couple Cake Mini crackers Proftrade Casa Silva Finca Las Moras Canaletto Jim Beam Vodka Czarskaya Aperol Galbani President Parmalat ИВЕЛ СТИЛ М Liebherr IBCS Danone Compass RIOS Gianmarco Septona Си Комерсиал Дома Девин Арома Astera Здраве Dilcom Next_Consult GlaxoSmithKline Paradontax Aquafresh Sensodyne Pronamel Corega Selmatic Zebra Maliva FA Schwarzkopf Essence Ultime JDE Jacobs Coca Cola Coca-Cola Hellenic Coca-Cola Zero Sprite Fanta Schweppes Nestea Cappy Monster TIKVES Hendrick's Grant's Tullamore Dew Dove Krina La Garone SuiCo Algida NuCrema Diavena Di alba Wizard Tea Sofia Auto Great Wall KIA Витания
Технически партньор
Congress Engineering
МЕНИДЖЪР КЛАС - Лидерски умения / MANAGER CLASS: Leadership
МАРКЕТИНГ РАБОТИЛНИЦА / MARKETING WORKSHOP
Специален гост - лектор / Special guest – speaker
Търговски вериги & Стратегии
Милош Риба, Мениджър проучвания „Развитие на дискаунтърите в Централна и Източна Европа”, IGD


Тема: Тенденции в търговията на дребно в Европа - да се фокусираме върху отстъпките!
Retailers & Strategies
Miloš Ryba, CEE & Discount Research Manager, IGD


Topic: Retail Trends in Europe with focus on discounting
Гост - лектори / Guest - speakers
Добри практики от бизнеса
Галина Костова, Генерален мениджър направление „Beauty Care”, „Хенкел България” ЕООД


Тема: Търси се: Наръчник за пазарно лидерство
Best Business Practices
Galina Kostova, General Manager, Beauty Care Division, ‘Henkel Bulgaria’ EOOD


Topic: Wanted: Manual for market leadership

Развитие на пазарната среда в България
Ангелос Георгиу, Мениджър "Услуги за търговските вериги", "Нилсен България"


Тема: ПАЗАРЪТ през 2016: Поведение на купувачите и ключови категории
Bulgarian Retail Market Development
Angelos Georgiou, Retailer Services Group Account Manager, Nielsen Bulgaria


Topic: The Bulgarian FMCG Market in 2016: Consumer Behaviour and Key Categories

Потребители & Категории & Промяна в навиците за пазаруване
Весела Калчишкова, Директор "Потребителски панел", "ГфК България"


Тема: А сега накъде?
Consumers & Categories & Shopping behavior changes
Vesela Kalchishkova, Director Consumer Panel, GfK Bulgaria


Topic: Where are we going now?

Брандове & Търговци & Потребители
Георги Гавазов, Съуправляващ директор „Стратегии и бизнес развитие”, Saatchi & Saatchi


Тема: БРАНДОВЕ В МЕСОМЕЛАЧКАТА: защо да играеш по правилата вече не е достатъчно?
Brands & Retailers & Shoppers
Georgi Gavazov, Managing Partner: Strategy & Business Development at Saatchi & Saatchi


Topic: Brands in the grinder: why playing by the rules is no longer enough?

Класация на търговските вериги
Владимир Чириков, Мениджър „Пазарна информация”, ИКАП България


Тема: TЪРГОВИЯТА на дребно с бързооборотни стоки в България – развитие и прогнози
Top Retailers in Bulgaria
Vladimir Chirikov, Manager Market Intelligence, ICAP Bulgaria


Topic: FMCG Retail in Bulgaria – Development and Forecasts

Цени & Продукти & Промоции
Юлиан Добрев, Управител и директор „Анализи”, BluePoint


Тема: Какво най-вече ТЪРСЯТ потребителите?
Prices & Products & Promotions
Julian Dobrev, Executive Director and Director Analysis, Blue Point


Topic: What do consumers look for the most?

Потребители & Търговци & Доставчици
Ивайло Кунев, Партньор и главен консултант, RID.bg


Тема: Три стратегии за РАСТЕЖ на променящ се пазар - какво прави големите големи?
Consumers & Retailers & Suppliers
Ivailo Kunev, Partner & Consultant at RID.bg


Topic: What Makes the Big Bigger – 3 Strategies for Growth in the Changing Market
Участници в Дискусионен Панел/
Guest - Speakers Discussion Panel
Тема: STORE WARS: Пренареждане / Topic: STORE WARS: Rearrangement