Организатор
Progressive
Основни Партньори
Billa Lidl Metro CASH & CARRY
Спонсори
Девин Campese Del Alma Ocean Градус Schwarzkopf Gliss Schwarzkopf Color Expert VKF Rentzel Coca Cola Coca-Cola Zero Sprite Fanta Schweppes Nestea Cappy Parmalat President Galbani JDE Jacobs Pobeda Dilcom RiceUp Zewa GlaxoSmithKline Sensodyne Pronamel Aquafresh Paradontax Corega Picantina CANTI Silver Lake NextConsult Cargo-Partner Danone Activia Vitania Compass Compass Vegetal Selpak Дома Си Комерсиал Tandem Sidi92 Marella Quin Bite Krina La Garone Metrica Auto Bavaria ИВЕЛ СТИЛ М Aperol Spritz Campari Glen Grant Jim Beam ouzo 12 Водка ЦАРСКАЯ Alpi BCS Bulgaria Aroma Astera Чисто Здраве
Технически партньор
Congress Engineering
МЕНИДЖЪР КЛАС - Лидерски умения / MANAGER CLASS: Leadership
Специален гост - лектор / Special guest – speaker
МАРКЕТИНГ РАБОТИЛНИЦА / MARKETING WORKSHOP
Тема: Най-успешните BTL активности /
Topic: Most successful BTL activities
Гост - лектори / Guest - speakers
Добри практики от бизнеса
Светла Лесова, Изпълнителен директор, Монделийз БългарияBest Business Practices
Svetla Lesova, Managing Director, Mondelez Bulgaria


Ексклузивно проучване
Даньо Димитров, Изпълнителен директор, Джей Ти Ен Рисърч

Тема: Българските потребители - между качеството и цената


Exclusive research
Danyo Dimitrov, Managing Director, JTN Research

Topic: The Bulgarian Consumer – between Quality and Price

Стратегически уоркшоп
Ивайло Кунев, Партньор и главен консултант, RID.bg

Тема: Приближаващи кризи на ритейл пазара


Strategic workshop
Ivailo Kunev, Partner & Consultant at RID.bg

Topic: Crisis approaching the retail market

Потребители
Мария Вельова, Старши консултант изследовател, Потребителски панел на GfK България

Тема: Как пазаруват потребителите днес?


Consumers
Maria Velyova, Senior research consultant, Consumer Panel, GfK Bulgaria
Topic: How are consumers shopping today?

Маркетинг
Елена Колева, Заместник изследователски директор, агенция „Прагматика” ООД

Тема: Цените и ценните реклами


Marketing
Elena Koleva, Deputy Research Director, Pragmatica

Topic: Prices and valuable ads

Анализ на ритейл средата
Владимир Чириков, Мениджър „Пазарна информация”, ИКАП България

Тема: Развитие на специализираните магазини в България


Retail Market Development
Vladimir Chirikov, Manager Market Intelligence, ICAP Bulgaria

Topic: Development of specialized stores in Bulgaria

Ценова еластичност на продуктовите категории
Ангелос Георгиу, Мениджър "Услуги за търговските вериги", "Нилсен България"

Тема: Качество на правилна цена - какво мисли българският потребител?


Categories Price Elasticity
Angelos Georgiou, Retailer Services Group Account Manager, Nielsen Bulgaria

Topic: Quality at the right price - In the Bulgarian consumer's mind
Участници в Дискусионен Панел/
Guest - Speakers Discussion Panel
Тема: Качество или Цена в low cost времена /
Topic: Quality or Price in Low-cost Times