Организатор
PROGRESSIVE
Основни Партньори
Спонсори
Технически партньор
Congress Engineering
Лектори

► 6-ма български лектори      ►​ 2-ма чуджестранни лектора

► Marketing Lab                        ► Ексклузивни проучвания

► 2 паралелни сесии:   CEO Talk   &   Sales Workshop

 

Стани лектор
За да научите как може да станете лектор на конференцията на списание PROGRESSIVE, моля свържете се с:

Катя Джатова
Тел. 00359 2 944 35 63
e-mail: k.dzhatova@cmg-bg.com

 

Информацията на сайта се актуализира непрекъснато!