Регистрация
Такса за участие
Отстъпките са валидни само за регистрация до 30 септември 2021 г. /Цените са без включено ДДС/. Таксите за Конференцията включват антигенен тест от устната кухина, преди събитието ( в хотел Маринела ) на 7 октомври.
САМО PROGRESSIVE Конфренция /7 - 8 октомври: без настаняване, без вечеря/
620.00 лв. - на човек без отстъпка
       434.00 лв. - 30 % остъпка за Спонсори
       496.00 лв. - 20 % остъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       558.00 лв. - 10 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       558.00 лв. - 10 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       589.00 лв. - 5 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 септември 2021 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


САМО PROGRESSIVE Конференция /7 - 8 октомври: с настаняване на 7-ми, без вечеря/
720.00 лв. - на човек без отстъпка
       504.00 лв. - 30 % остъпка за Спонсори
       576.00 лв. - 20 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       648.00 лв. - 10 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       648.00 лв. - 10 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       684.00 лв. - 5 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 септември 2021 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


Паралелни Сесии**:
Паралелни сесии ще се проведат на 7.10.2021. Моля посочете на коя Паралелна сесия искате да присъствате.
Marketing Corner: Ангел Искрев, Творчески директор, proof - Комуникация с purpose срещу аз-комуникация
Sales Lab: Георги Тодоров Управител, ReExe - Ефективните post- Covid промени в традиционна търговия на retail сектора


Данни за участниците

Брой участници (изписано в цифри):
Име, Фамилия*:
Компания*:
Длъжност*
(изписана на Вашия бадж):
Адрес:
Телефон*:
Факс:
Мобилен телефон:
e-mail*:
За повече от един участник от една компания моля, попълнете следната информация за тях: име, длъжност, e-mail
Коментар*

Моля да посочите кои от регистрираните делегати са ваксинирани срещу или преболедували през последните 6 месеца Covid-19 и че разполагат с документ, който да удостоверява това.


За регистрираните участници на PROGRESSIVE Конференция, които не разполагат със сертификат за ваксинация или документ за преболедуване, са предвидени антигенни тестове с натривка от устната кухина, които ще се правят в лаборатория, в хотел Маринела. Таксата за теста се поема от организатора. Времето за резултат е 10 минути.

Съгласно ЗЗЛД с настоящата регистрация давате вашето съгласие, вие и делегатите от вашата компания да бъдат снимани по време на PROGRESSIVE CONFERENCE & PROGRESSIVE AWARDS, както се съгласявате и снимки с вас/делегати от вашата компания, да бъдат публикувани в списание PROGRESSIVE и всички други негови издания (уебсайт, социални мрежи, бюлетини и др.), с цел отразяване и популяризиране на събитието.

Данни за фактура

Получател*:
ИН*:
ИН по ДДС*:
Адрес по регистрация*:
МОЛ*:
Дата*:
Потвърждавам*:
Съгласен съм моите данни – Име, Длъжност, Компания и имейл адрес, да бъдат предоставени на всички делегати, присъствали на PROGRESSIVE CONFERENCE, с цел осъществяване на контакт и бизнес комуникация.*:  Да    Не
Полетата със знак * са задължителни
Начини на плащане
Плащането може да се извърши по банков път, в ProCredit Bank:
Си Ем Джи България ЕООД
ИД. Номер: 175137423
ДДС Номер: BG175137423
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR)
BIC: PRCBBGSF