Регистрация
Такса за участие
Отстъпките са валидни само за регистрация до 30 Юни 2021 г. /Цените са без включено ДДС/
PROGRESSIVE Конфренция § AWARDS GALA DINNER /НЕ включва настаняване/
760.00 лв. - на човек без отстъпка
       532.00 лв. - 30 % остъпка за Спонсорство
       532.00 лв. - 30 % остъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       2280.00 лв. - Пакет Собственик 1+3 /Собственик безплатно + 3 служители на редовна цена/
       608.00 лв. - 20 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       608.00 лв. - 20 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       646.00 лв. - 15 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 юни 2021 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


PROGRESSIVE Конференция § AWARDS GALA DINNER /включва настаняване в ЕДИНИЧНА стая/
860.00 лв. - на човек без отстъпка
       602.00 лв. - 30 % остъпка за Спонсорство
       602.00 лв. - 30 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       2580.00 лв. - Пакет Собственик 1+3 /Собственик безплатно + 3 служители на редовна цена/
       688.00 лв. - 20 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       688.00 лв. - 20 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       731.00 лв. - 15 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 юни 2021 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


PROGRESSIVE Конференция § AWARDS GALA DINNER /включва настаняване в ДВОЙНА стая/
800.00 лв. - на човек без отстъпка
560.00 лв. - 30 % остъпка за Спонсорство
560.00 лв. - 30 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
2400.00 лв. - Пакет Собственик 1+3 /Собственик безплатно + 3 служители на редовна цена/
640.00 лв. - 20 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
640.00 лв. - 20 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
680.00 лв. - 15 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 юни 2021 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


AWARDS GALA DINNER
250 лв. - на човек
Цената е без включено ДДС. Цената за присъствие е фиксирана и не подлежи на отстъпка.


Паралелни Сесии**:
Паралелни сесии ще се проведат на 7.10.2021. Моля посочете на коя Паралелна сесия искате да присъствате.
Marketing Corner
Sales Lab


Данни за участниците

Брой участници (изписано в цифри):
Име, Фамилия*:
Компания*:
Длъжност*
(изписана на Вашия бадж):
Адрес:
Телефон*:
Факс:
Мобилен телефон:
e-mail*:
За повече от един участник от една компания моля, попълнете следната информация за тях: име, длъжност, e-mail
Коментар

Съгласно ЗЗЛД с настоящата регистрация давате вашето съгласие, вие и делегатите от вашата компания да бъдат снимани по време на PROGRESSIVE CONFERENCE, както се съгласявате и снимки с вас/делегати от вашата компания, да бъдат публикувани в списание PROGRESSIVE и всички други негови издания (уебсайт, социални мрежи, бюлетини и др.), с цел отразяване и популяризиране на събитието.
Данни за фактура

Получател*:
ИН*:
ИН по ДДС*:
Адрес по регистрация*:
МОЛ*:
Дата*:
Потвърждавам*:
Съгласен съм моите данни – Име, Длъжност, Компания и имейл адрес, да бъдат предоставени на всички делегати, присъствали на PROGRESSIVE CONFERENCE, с цел осъществяване на контакт и бизнес комуникация.*:  Да    Не
Полетата със знак * са задължителни
Начини на плащане
Плащането може да се извърши по банков път, в ProCredit Bank:
Си Ем Джи България ЕООД
ИД. Номер: 175137423
ДДС Номер: BG175137423
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR)
BIC: PRCBBGSF