Регистрирай се сега! Register now!

Владимир Борачев, Вдъхновяващ лидер и коуч

Лидерски умения

Пътешествие за лидери

След успешното си гостуване през 2017 г., Владимир Борачев отново ще бъде наш гост на IX PROGRESSIVE Конференция - 17 май в рамките на формата, наречен CEO Talk. Ръководителите и предприемачите ще имат възможност през тези два часа да дискутират с Владимир практични казуси и въпроси свързани с наемането, управлението, мотивацията и развитието на хора.


Владимир Борачев е усмихнат, заразителен и енергичен лидер, коуч и лектор. Той има зад гърба си солиден професионален опит в развитието и мотивирането на 11 успешни екипи в сферата на продажбите, маркетинга и бизнес управлението в две водещи организации – Xerox и Avon Cosmetics.

От 1995 г. до 2005 г. Владимир работи за Xerox Corporation в региона на Централна и Източна Европа, Египет и Турция. За периода преминава през девет различни позиции, от които седем ръководни. На последната си длъжност отговаря за едно от трите основни бизнес направления на фирмата - Xerox Engineering Systems - за Централна и Източна Европа, Египет и Турция.

През 2005 г. Владимир Борачев се присъединява към екипа на Avon Cosmetics в региона на Централна и Източна Европа като Търговски директор за България, a в последствие - и за Македония и Албания. От края на 2007 г. той поема фирменото управление за трите държави, а от средата на 2009 г. вече е Управляващ директор за България, Унгария, Сърбия, Македония, Албания и Черна гора.

На базата на богатия си ръководен опит, той подкрепя ръководители от различни нива като коуч и ментор и преподава курс по „Лидерска комуникация” в Магистърската програма за ръководни кадри (EMBA) на Американския Уиверситет в България (2010 - 2017 г.). През януари 2018 г. Владимир лансира 1-ви Випуск на своя авторска и практична програма за развитие на ръководители "Пътешествие за лидери с Владимир Борачев".

Владимир притежава степен Бакалавър по Бизнес Администрация от Американския Университет в България и Магистърска степен по Бизнес Администрация (MBA) от IESE Business School, Испания. Той е сертифициран и акредитиран коуч (PCC) към Международната Коуч Федерация (ICF) и ментор към световната мрежа за предприемачи Endeavor.

Владимир приема за свой най-голям професионален успех развитието на хората, с които работи, като по-добри личности и професионалисти.