Регистрирай се сега! Register now!

Елена Колева, Зам. директор "Изследвания", Pragmatica

Marketing Lab

Решават ТЕ.

Елена Колева има шестнадесет години опит в областта на маркетинговите изследвания и бизнес консултациите. През това време работи както с български, така и с международни компании, помагайки им за вземането на правилните бизнес решения в области като позициониране на марките им, ефективна комуникация, оценка потенциала на нови продукти и др.
Автор е на няколко изследователски продукта в портфолиото на Прагматика – „Ad Test” и „360° Product Test“, за потребителска, количествена оценка на комуникационни материали и предварителни тестове на продуктови концепции.
Елена е завършила икономика и статистика в УНСС. Преподавател е по маркетингови изследвания в Нов Български Университет.
-->