Регистрирай се сега! Register now!

Добромир Живков, Управител, Market Links

Ексклузивно проучване

Нагласи към търговските вериги и техните марки

Добромир Живков е управител на „Маркет ЛИНКС” ООД. Работи в компанията от 2002 година и повече от 18 години се занимава с маркетингови проучвания и консултации. Добромир има значителен практически опит в имплементирането на новите технологии в процеса на събиране и обработка на маркетингова информация, в управлението на сложни изследователски проекти, изискващи иновативни подходи, а също така и в прилагането на количествени и качествени методики и тяхното съчетаване.