Регистрирай се сега! Register now!

Спирос Коркулос, Изпълнителен директор, Apricot Consulting

В точката на продажба

Успешен маркетинг на мястото на покупка - примери от практиката

Спирос Коркулос е изпълнителен директор на „Априкот Консултинг” – консултантска фирма, специализирана в обученията в областта на търговските умения, поведението на потребителите и организацията на търговското пространство, базирана във Великобритания.

На сегашната си позиция Спирос е отговорен за организирането и провеждането на обучения, свързани с развитието на търговската среда в контекста на търговията на дребно. Неговият опит покрива следните сфери: преговори, планиране, търговски умения, управление на категориите, а също така и лидерски умения и мениджмънт, диверсификация, обслужване на клиенти, маркетинг и др. Спирос провежда обучения в Гърция, Кипър и Великобритания.

Освен обученията, Спирос притежава значителен опит в проучването на потребителите в точката на продажба, както и в наблюденията на търговската среда. Основният инструмент, който използва е така нар. Eyetracking – софтуер, които осигурява информация за поведението на купувачите в търговските обекти.

Преди това Спирос е работил 14 години за „Делез Груп” в дъщерното им дружество в Гърция като е отговарял за тренингите и развитието на персонала.