Самономинация / Най-добър Проект за Социална отговорност - Производител

Кой може да участва?

 

Проекти за социална отговорност, развити през 2023 г. от компании, опериращи в бързооборотния сектор.  

 

Важно: Информацията, изпратена в тези формуляри ще остане конфиденциална и няма да бъде оповестявана публично и ще достигне единствено до членовете на Журито, което ще избере финалистите. И тъй като знаем колко важна е поверителността на всякакъв вид данни, членовете на Журито са подписали предварително договор за конфиденциалност.

 

Моля, попълнете полетата по-долу. Секциите „Име на проекта“, „Име на компанията инициатор“ и „Аргумент за номинация“са задължителни, за да бъде регистрацията приета за валидна. За да увеличите максимално шансовете си за преминаване на следващ етап, моля, дайте колкото се може повече аргументирани и изчерпателни отговори на задължителните и незадължителни въпроси.