Номинация на партньор / Най-добра инициатива за устойчивост - Производител

Кой може да участва?

 

Бизнес и управленски инициативи за устойчивост, реализирани от производители на бързооборотни стоки. Инициативите трябва да са постигнали положително въздействие и да са намалили вредното такова в процеса на интеракция на компаниите с техните служители, потребители, доставчици, както и с местни власти, неправителствени организации. Примери за подобни инициативи:

- Мерки, предприети в посока намаляване на вредното влияние от дейността на компаниите върху климата - енергийна ефективност, намаляване на разхода на вода, намаляване на вредни емисии, отделяни в атмосферата
 

- Пускане на по-здравословни продукти, по възможност в рециклируеми опаковки

- Проекти, които подкрепят местните производители в сферата на селското стопанство

- Инициативи, които насърчават разнообразието и осигуряват равни възможности на всички, ангажирани в работата за компанията

- Проекти за професионално и личностно развитие на служителите

 

 

Важно: Инициативи, които са били победители 3 поредни години в тази категория не могат да се номинират

 

Моля, попълнете полетата по-долу. Секциите „Име на проекта“, „Име на компанията инициатор“ и „Аргумент за номинация“са задължителни, за да бъде регистрацията приета за валидна. За да увеличите максимално шансовете си за преминаване на следващ етап, моля, дайте колкото се може повече аргументирани и изчерпателни отговори на задължителните и незадължителни въпроси.