Регистрация
Такса за участие
Цените са валидни само за регистрация до 15 октомври 2023 г. /Цените са без включено ДДС/.
PROGRESSIVE Конфренция /без настаняване/
890.00 лв. - на човек без отстъпка
       623.00 лв. - 30 % отстъпка за Спонсори
       667.50 лв. - 25 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       712.00 лв. - 20 % отстъпка за 4 делегати от 1 компания
       756.50 лв. - 15 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       756.50 лв. - 15 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       801.00 лв. - 10 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 15 октомври 2023 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


PROGRESSIVE Конференция /единично настаняване/
990.00 лв. - на човек без отстъпка
       693.00 лв. - 30 % отстъпка за Спонсори
       742.50 лв. - 25 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       792.00 лв. - 20 % отстъпка за 4 делегати от 1 компания
       841.50 лв. - 15 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       841.50 лв. - 15 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       891.00 лв. - 10 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 15 октомври 2023 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


PROGRESSIVE Конференция /двойно настаняване/
940.00 лв. - на човек без отстъпка
       658.00 лв. - 30 % отстъпка за Спонсори
       705.00 лв. - 25 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       752.00 лв. - 20 % отстъпка за 4 делегати от 1 компания
       799.00 лв. - 15 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       799.00 лв. - 15 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       846.00 лв. - 10 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 15 октомври 2023 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


Паралелни Сесии**:
Паралелни сесии ще се проведат на 19.10.2023. Моля посочете на коя Паралелна сесия искате да присъствате.
Marketing Corner
Sales Lab


Данни за участниците

Брой участници (изписано в цифри):
Име, Фамилия*:
Компания*:
Длъжност*
(изписана на Вашия бадж):
Адрес:
Телефон*:
Факс:
Мобилен телефон:
e-mail*:
За повече от един участник от една компания моля, попълнете следната информация за тях: име, длъжност, e-mail
Коментар*

Съгласно ЗЗЛД с настоящата регистрация давате вашето съгласие, вие и делегатите от вашата компания да бъдат снимани по време на PROGRESSIVE CONFERENCE & PROGRESSIVE AWARDS, както се съгласявате и снимки с вас/делегати от вашата компания, да бъдат публикувани в списание PROGRESSIVE и всички други негови издания (уебсайт, социални мрежи, бюлетини и др.), с цел отразяване и популяризиране на събитието.

Данни за фактура

Получател*:
ИН*:
ИН по ДДС*:
Адрес по регистрация*:
МОЛ*:
Дата*:
Потвърждавам*:
*:  Да    Не
Полетата със знак * са задължителни
Начини на плащане
Плащането може да се извърши по банков път, в ProCredit Bank:
Си Ем Джи България ЕООД
ИД. Номер: 175137423
ДДС Номер: BG175137423
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
BIC: PRCBBGSF