Регистрация
Такса за участие
Цените са валидни само за регистрация до 30 август 2024 г. /Цените са без включено ДДС/.
PROGRESSIVE Конфренция /без настаняване/
950.00 лв. - на човек без отстъпка
       665.00 лв. - 30 % отстъпка за Спонсори
       712.50 лв. - 25 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       760.00 лв. - 20 % отстъпка за 4 делегати от 1 компания
       807.50 лв. - 15 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       807.50 лв. - 15 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       855.00 лв. - 10 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 август 2024г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


PROGRESSIVE Конференция /единично настаняване/
1050.00 лв. - на човек без отстъпка
       735.00 лв. - 30 % отстъпка за Спонсори
       787.50 лв. - 25 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       840.00 лв. - 20 % отстъпка за 4 делегати от 1 компания
       892.50 лв. - 15 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       892.50 лв. - 15 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       945.00 лв. - 10 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 август 2024 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


PROGRESSIVE Конференция /двойно настаняване/
1000.00 лв. - на човек без отстъпка
       700.00 лв. - 30 % отстъпка за Спонсори
       750.00 лв. - 25 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       800.00 лв. - 20 % отстъпка за 4 делегати от 1 компания
       850.00 лв. - 15 % отстъпка за повече от един делегат от една организация
       850.00 лв. - 15 % отстъпка за делегати, присъствали на предходна PROGRESSIVE Конференция
       900.00 лв. - 10 % отстъпка за 1 делегат, неприсъствал на предходна PROGRESSIVE Конференция
Цените са без включено ДДС. Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 30 август 2024 г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


Паралелни Сесии**:
Паралелни сесии ще се проведат на 3.10.2024. Моля посочете на коя Паралелна сесия искате да присъствате.
Marketing Corner
Sales Lab


Данни за участниците

Брой участници (изписано в цифри):
Име, Фамилия*:
Компания*:
Длъжност*
(изписана на Вашия бадж):
Адрес:
Телефон*:
Факс:
Мобилен телефон:
e-mail*:
За повече от един участник от една компания моля, попълнете следната информация за тях: име, длъжност, e-mail
Коментар*

Съгласно ЗЗЛД с настоящата регистрация давате вашето съгласие, вие и делегатите от вашата компания да бъдат снимани по време на PROGRESSIVE CONFERENCE & PROGRESSIVE AWARDS, както се съгласявате и снимки с вас/делегати от вашата компания, да бъдат публикувани в списание PROGRESSIVE и всички други негови издания (уебсайт, социални мрежи, бюлетини и др.), с цел отразяване и популяризиране на събитието.

Данни за фактура

Получател*:
ИН*:
ИН по ДДС*:
Адрес по регистрация*:
МОЛ*:
Дата*:
Потвърждавам*:
*:  Да    Не
Полетата със знак * са задължителни
Начини на плащане
Плащането може да се извърши по банков път, в ProCredit Bank:
Си Ем Джи България ЕООД
ИД. Номер: 175137423
ДДС Номер: BG175137423
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
BIC: PRCBBGSF